Registar poslovnih subjekata

Registar poslovnih subjekata integrirana je baza podataka svih hrvatskih poduzeća registriranih na Trgovačkom sudu od osnutka Republike Hrvatske. Brzim pristupom registar nudi mogućnost pregleda podataka za pojedinačno poduzeće ili odabrani set poduzeća, grupiranih po određenim kriterijima (po djelatnostima, veličini poduzeća i drugo).

Za svaki poslovni subjekt registar sadrži podatke o matičnom broju, kraćem i dužem nazivu, županiji, općini, adresi, djelatnosti, komunikacijskim brojevima (tel., fax., e-mail), veličini tvrtke, prema pretežitoj djelatnosti, pravnom obliku, podrijetlu kapitala, vlasniŠtvu, odgovornim osobama, broju djelatnika, pripadnosti strukovnom udruženju i ostale podatke relevantne za pojedini poslovni subjekt.

Korištenje baze podataka HGK dozvoljeno je na način i pod uvjetima određenim od strane HGK. Baza podataka predstavlja autorsko djelo i zaštićena je sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03) i svako neovlašteno korištenje predstavlja povredu prava za što se odgovara u građanskom, kaznenom i prekršajnom postupku.

Baza podataka HGK može se koristiti samo za osobnu uporabu i svaki drugi način korištenja predstavlja povredu zaštićenog prava.

Baza podataka HGK dostupna je samo putem pretraživanja pojedinačnog korisnika i samo za onu količinu podataka koji se pojedinačnim pretraživanjem mogu učiniti dostupnim. Svako drugo pretraživanje i vađenje podataka kojim se zaobilazi redovna procedura ulaska u zaštićenu bazu podataka HGK (putem programa za brzo vađenje velikog broja podataka u kratkom vremenskom intervalu i sl.), predstavlja povredu zaštićenog prava za što se odgovara materijalno, kazneno ili prekršajno.

Za svako korištenje koje nije isključivo za osobne svrhe, za vađenje podataka radi daljnjeg javnog objavljivanja ili komercijalnog iskorištavanja, kao i za vađenje većeg broja podataka od uobičajenog za posebne potrebe korisnik se obavezno prethodno mora obratiti HGK.

Ulaskom u bazu podataka HGK pretpostavlja se da je svaki korisnik upoznat s dozvoljenim načinom korištenja, kao i da svako drugo korištenje nije dopušteno i predstavlja povredu zaštićenog prava.

Svi korisnici Interneta mogu besplatno koristiti ovaj servis Hrvatske gospodarske komore. Kliknite ovdje za ulaz u Registar poslovnih subjekata. .

Uvjeti korištenja