Uvjeti korištenja

 

Korištenje baze podataka HGK dozvoljeno je na način i pod uvjetima određenim od strane HGK. Baza podataka predstavlja autorsko djelo i zaštićena je sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03) i svako neovlašteno korištenje predstavlja povredu prava za što se odgovara u građanskom, kaznenom i prekršajnom postupku.

Baza podataka HGK može se koristiti samo za osobnu uporabu i svaki drugi način korištenja predstavlja povredu zaštićenog prava.

Baza podataka HGK dostupna je samo putem pretraživanja pojedinačnog korisnika i samo za onu količinu podataka koji se pojedinačnim pretraživanjem mogu učiniti dostupnim. Svako drugo pretraživanje i vađenje podataka kojim se zaobilazi redovna procedura ulaska u zaštićenu bazu podataka HGK (putem programa za brzo vađenje velikog broja podataka u kratkom vremenskom intervalu i sl.), predstavlja povredu zaštićenog prava za što se odgovara materijalno, kazneno ili prekršajno.

Za svako korištenje koje nije isključivo za osobne svrhe, za vađenje podataka radi daljnjeg javnog objavljivanja ili komercijalnog iskorištavanja, kao i za vađenje većeg broja podataka od uobičajenog za posebne potrebe korisnik se obavezno prethodno mora obratiti HGK.

Ulaskom u bazu podataka HGK pretpostavlja se da je svaki korisnik upoznat s dozvoljenim načinom korištenja, kao i da svako drugo korištenje nije dopušteno i predstavlja povredu zaštićenog prava.

 

Conditions of Use

 

The use of the Croatian Chamber of Economy database is possible only according to the rules and under the conditions set by the Croatian Chamber of Economy. The database is copyrighted and protected under the provisions of the Copyright Act (NN 167/03). Any unauthorised use of the database is a copyright infringement and a basis for civil or criminal liability.

The Croatian Chamber of Economy database is only for personal use and any form of commercial use is considered a copyright infringement.

The Croatian Chamber of Economy database allows only for individual user queries and limits results to only that number of responses that each individual query allows. Any other method of searching or extraction of data circumventing the standard procedure for accessing the copyrighted data in the Croatian Chamber of Economy database is a copyright infringement and basis for financial or criminal liability.

Use of the database for commercial or other purposes, such as publishing, or any special requests for more data than is available through the user interface, must previously be requested and approved by the Croatian Chamber of Economy.

Any user accessing the Croatian Chamber of Economy database is presumed to understand the conditions of use and the consequences of copyright infringement in the event of unauthorised use of the database.